Muzeum Tesla - Srdce, která vyhasla

Vítáme Vás v expozici pojmenované Srdce, která vyhasla. Srdcem každého rozhlasového vysílače byly vysílací elektronky. Speciální výkonné elektronky zajišťovaly vznik vysokofrekvenčních i nízkofrekvenčních kmitů ve vysílači v Liblicích, Topolné, Dobrochově a dalších. A právě tato srdce 31. prosince 2021 vyhasla. Středovlnné a dlouhovlnné vysílače Českého rozhlasu byly vypnuty a z jejich elektronek se staly exponáty pro muzea. Ačkoliv dodnes v éteru ulovíme několik středovlnných rozhlasových stanic, jejich vysílače již využívají modernější polovodičovou technologii, která má lepší účinnost i spolehlivost, ale světlo ani teplo z ní nesálá.

Fotografie vysílacích elektronek v době, kdy tato srdce ještě pulzovala vysokofrekvenčními kmity, pořídil náš kolega Milan Hurban.

 

RD50XM RD70VL RD30XM
RD250VM ZD1000F RD200B