Trioda RD30XM

Popis:

Vzduchem chlazená trioda pro frekvence do 60 MHz, žhavení 10 V / 240 A, max. anodové napětí 15 kV, anodový výkon 30 kW. Tyto elektronky byly kromě vysílačů vhodné i pro použití v průmyslových generátorech vysokofrekvenčního ohřevu, např. pro svařování plastů. Ve vysílacích elektronkách občas došlo ke mžikovému vnitřnímu zkratu. Elektronka byla zpravidla schopná i po zkratu dále pracovat, vysílač však musel být vybaven ochrannými obvody, aby zkratový proud z napájecího zdroje elektronku úplně nezničil. Pokud ochrana detekovala zkrat, odpojila vysílač od zdroje a vybila filtrační obvody. To vše se muselo stihnout během několika mikrosekund, než zkratový proud stihl elektronku poškodit. Funkčnost této ochrany se ověřovala tzv. drátkovou zkouškou - anoda elektronky, na které bylo mnoho tisíc voltů, se zkratovala na zem tenkým drátkem. Pokud ochrana správně pracovala, nesměl se drátek ani při takto tvrdém zkratu přepálit. Zareagování zkratové ochrany bylo doprovázeno mohutnou detonací připomínající výbuch granátu, prostřednictvím které se ve spínacím jiskřišti vybíjela nežádoucí energie filtračních obvodů.