Trioda RD70VL

Popis:

Varem chlazená trioda pro frekvence do 100 MHz, žhavení 14 V / 260 A, max. anodové napětí 15 kV, anodový výkon 70 kW. Trojice paralelně spojených elektronek tohoto typu sloužila ve vysokofrekvenčním koncovém stupni vysílače Dobrochov, který byl v činnosti až do konce roku 2021. Anoda elektronky je přímo ponořena v chladicí vodě, která se odpadním teplem ohřívá k varu. Vzniklá pára se odvádí do chladicího systému. Voda svým varem odebírá daleko větší množství tepla, než kdyby se elektronka chladila jen prouděním, a průtok vody díky tomu může být podstatně menší. Na povrchu anody se však nesměly vytvořit bubliny, neboť by okamžitě došlo k lokálnímu přehřátí. Při čištění chladicího systému se proto striktně nesměly používat žádné saponáty. Voda dále musela být destilovaná, neboť byla v přímém styku s anodou, na které je vysoké napětí. Destilovaná voda je totiž elektricky nevodivá.