Trioda ZD1000F

Popis:

Trioda chlazená sáláním, určená zejména pro modulátory. Žhavení 7,5 V / 34 A, frekvence max. 60 MHz, anodové napětí max. 4 kV, anodová ztráta 1 kW. Anoda je chlazena stejným způsobem jako u malých elektronek pro rádia - sáláním přes sklo. Při výkonu 1 kW je však tento způsob chlazení již technologicky na hraně, anoda byla za provozu rozžhavená do ruda, baňka a přívodní kolíky dosahovaly také vysoké teploty a při nesprávné montáži mohlo sklo vnitřním pnutím snadno prasknout. Tyto elektronky se používaly ve vysílačích v Liblicích a Topolné jako první výkonové stupně modulátoru. Na rozdíl od ostatních výkonnějších elektronek, které se v těchto vysílačích vyskytovaly, byly ZD1000F vyrobeny ze skla a jejich systém nebyl obestavěn chladicí soustavou. Do červena rozpálené anody těchto elektronek se tak stávaly vděčným námětem fotografií těch nemnoha exkurzí, kterým se povedlo vysílače uvidět v provozu naživo.