Vakuová technika

Vývoj vakuové elektrotechniky začal v druhé polovině 19. stol., kdy spatřily světlo světa první žárovky, výbojky a vakuové trubice. Edison při svých pokusech se žárovkami zjistil, že pokud do baňky umístí další elektrodu a mezi ni a vlákno žárovky připojí zdroj napětí, teče vzduchoprázdným prostorem mezi elektrodou a vláknem malý proud, ale jen v jednom směru. Svůj objev nedokázal nijak rozvinout. Teprve další vynálezci tento jev zkoumali a zjistili, že proud teče díky volným elektronům, které jsou rozžhaveným vláknem vyvrhávány do prostoru. Američan Lee de Forest v roce 1906 zkusil mezi vlákno (katodu) a elektrodu (anodu) vložit další elektrodu, mřížku, a zjistil, že změnou napětí mřížky je ovlivňován proud anody. Tím vznikla první elektronka, trioda, která dokázala zesilovat signál a tím začala éra elektroniky. Později byly vynalezeny elektronky s více (až sedmi) mřížkami, obrazové elektronky pro televizi, byly vyráběny výkonové elektronky pro vysílače a různé jiné speciální konstrukce pro vědecká zařízení a vojenskou techniku. Vakuová technika byla postupně téměř zcela vytlačena polovodičovou technikou, která je v případě dobrého zvládnutí technologie jednodušší a levnější na hromadnou výrobu a nabízí podstatně lepší podmínky pro miniaturizaci. Po zániku výroby klasických skleněných televizních obrazovek zůstává jediným široce rozšířeným typem elektronky v domácnostech magnetron v mikrovlnné troubě, v osvětlovací technice jsou různé druhy výbojek a žárovek nahrazovány LED diodami. Elektronky se dodnes používají v oborech, kde je potřeba získat vysoký výkon na vysoké frekvenci.

 

Vysílací tetroda ZD1000 Fotonásobič 65PK423 Obrazovka 180QQ44 Obrazovka 131QP50 Betatron
Bleskojistky Rentgenky Rtuťový kmitač Reflexní klystrony Usměrňovací dioda RA100A
Meteorologická sonda Koaxiální tetroda RE5XL Usměrňovací výbojka UA3A Magnetron Obrazovka 12QR51
Žárovka Philips Argenta Vysílací tetroda RE400C Vysílací trioda RD300S Impulsní tetroda 40RS40 Výkonová trioda RD2XG
Plumbikony CCD snímač Superortikon Vidikony Superikonoskop
Zářivka Halogenidová výbojka Vakuový kondenzátor Xenonová výbojka Doutnavka "vlk"
Přijímací elektronky Miniaturní elektronky Helium-neonový laser Geiger-Müllerovy trubice Monoskop
Trioda GM-100