40. léta

V této vitríně můžete vidět přístroje vyráběné u nás hned od konce 2. světové války až do přelomu 40. a 50. let. Po skončení války bylo československé hospodářství značně rozvráceno. Spotřební výroba byla v posledních letech války zcela utlumena, během osvobozovacích bojů a úprku německých sil vznikly značné škody, které bylo nutno odstranit. Na druhou stranu zůstaly na našem území zásoby materiálu po válečné výrobě, která sem byla přesouvána z Německa. Soukromé firmy pokračovaly ve výrobě typů ze začátku 40. let, případně rozběhly novou výrobu, kterou naprojektovaly ještě za války. 10. srpna 1946 vznikl národní podnik Tesla zestátněním 16 soukromých firem. Převážně šlo o pobočky zahraničních koncernů, z domácích firem byly znárodněny podniky Mikrofona z Prahy-Strašnic a Telegrafia z Pardubic. V dalších letech byly znárodňovány i zbývající soukromé firmy. Nově vzniklý národní podnik Tesla převzal výrobu znárodněných firem, až po nějaké době začal vyrábět i produkty vlastního vývoje. Jméno Tesla odkazuje na geniálního jihoslovanského vynálezce Nikolu Teslu. Teprve později se jeho jméno přestalo v souvislosti s naším podnikem připomínat a oficiálním překladem názvu byla zkratka TEchnika SLAboproudá.

 

Tesla Talisman 305U Tesla T120 Philips 208U-45 Tesla T254 Tesla T613
Tesla Riava Tesla Rytmus Kongres Mikrofona ZU 25 Gramofon "chlebník"
Tesla T666 Tesla Signál Tesla 845A Beseda