Transmisní elektronový mikroskop Tesla BS500

Rok výroby: 1990
Výrobce: Tesla Brno
Popis: Transmisní elektronový mikroskop pracuje na podobném principu jako klasická televizní obrazovka. Je tvořen hermeticky uzavřenou komorou, na jejímž vrcholku je elektronové dělo připojené na zdroj napětí cca 100 kV. Z děla vychází paprsek elektronů. Ve střední části komory je umístěn zkoumaný vzorek, kterým paprsek prochází a částečně se ve vzorku pohlcuje. Následně paprsek dopadá na fluorescenční stínítko ve spodní části komory. Stínítko se pozoruje přes okénko běžným optickým mikroskopem. Aby princip mohl fungovat, musí být vzorek velmi tenký, řádově v nanometrech. Po umístění vzorku do komory se v ní pomocí rtuťové vývěvy vytvoří hluboké vakuum nezbytné pro nerušený průchod paprsku komorou. Paprsek má daleko menší vlnovou délku než viditelné světlo a díky tomu umožňuje velké zvětšení. Je tvarován magnetickými nebo elektrostatickými čočkami.

Elektronové mikroskopy se v Brně vyrábějí dodnes.