Režijní pracoviště Tesla EZS 2808

Rok výroby: cca.1980
Výrobce: Tesla Elektroakustika Bratislava
Popis: Stereofonní zvukový mixážní stůl s 28 vstupy a 8 výstupy. Od poloviny 80. let sloužil v přenosovém voze brněnského studia čs. rozhlasu, v 90. letech instalován v montážní režii na Kounicově ulici v Brně, kde sloužil při výrobě umělecky náročných snímků. Vyřazen byl v r. 2013 při rušení studia v historické budově sokolského stadionu.

Podobné pulty se při práci se zvukem používají dodnes, jen jsou digitální, což práci výrazně usnadňuje, automatizuje a rozšiřuje její možnosti.