Krátkovlnný telegrafní vysílač Tesla KTV 50 + napájecí zdroj

Rok výroby: cca. 1960
Výrobce: Tesla Hloubětín
Vysílací kmitočet: KV
Vysílací výkon: 50 kW
Popis:

Zde  vidíte  krátkovlnný  telegrafní  vysílač  o  výkonu 50 kW, který byl přeladitelný v pásmu 6 – 19 MHz. Tento velký rozsah přeladění umožnil volbu vhodného kmitočtu podle požadovaného směru spojení, s ohledem na denní nebo noční dobu a roční období. Při splnění těchto podmínek je možné uskutečnit na krátkých vlnách spojení na vzdálenost tisíců  km. Tento vysílač byl provozován v Poděbradech a sloužil k telegrafnímu předávání zpráv do zahraničí na zastupitelské úřady apod. Vyřazen z provozu byl v 90. létech minulého století.

Konstrukce vysílače byla uzpůsobena tomu, aby jej bylo možno snadno přeladit na nový kmitočet, což je na krátkých vlnách zásadní. Cívky jsou proto umístěny v otočném karuselu ovládaném číselnicí na panelu. Servopohon automaticky přestavil karusel na pozici, kterou obsluha vybrala. Dále můžete vidět řídicí a kontrolní logiku vysílače. Na kontrolkách je indikována činnost jednotlivých funkčních celků, jako žhavení, chlazení, stav vypínačů a působení ochran. Tak bylo například zajištěno, že v případě nefunkčního chlazení nebylo možné zapnout anodové napětí a vysílač tak poničit přehřátím. Dále bylo kontrolováno, že jsou všechny kryty vysílače uzavřeny, aby obsluha nemohla přijít k úrazu elektrickým proudem. Pokud bylo nutno manipulovat s prvky uvnitř skříní vysílače, musela obsluha nejprve vše vypnout a pak zkratovací tyčí vybít zbytkové náboje.

Tento typ vysílačů se také používal pro systém tzv. Radiové obrany státu. Lidově se tomuto systému říkalo "rušičky". Sytém byl provozován ČS Spoji a měl za úkol znesnadnit příjem rozhlasových vysílačů, které nebyly stranou a vládou považovány za vhodné k poslechu. Typicky např. Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a další.

Napájecí zdroj poskytoval veškerá potřebná napětí od jednotek voltů při mnoha desítkách ampérů pro žhavení elektronek až po tisíce voltů pro anodové obvody. Zdroj, podobně jako vysílač, byl v 70. letech upraven a byly v něm nahrazeny původní rtuťové usměrňovače moderním selenovým blokem. Filtrační kondenzátory jsou olejové, v případě proražení některého kondenzátoru snadno došlo k výbuchu a požáru.