Krátkovlnný rozhlasový vysílač Tesla KRV 1/B

Rok výroby: cca. 1956
Výrobce: Tesla Hloubětín
Vysílací kmitočet: KV
Vysílací výkon: 1 kW
Popis:

Jedná  se  o  krátkovlnný  rozhlasový  vysílač  o  výkonu 1 kW. Kmitočtový rozsah 3 – 20 MHz, váha  600 kg.

Tento typ vysílačů se také používal pro systém tzv. Radiové obrany státu. Lidově se tomuto systému říkalo "rušičky". Sytém byl provozován ČS Spoji a měl za úkol znesnadnit příjem rozhlasových vysílačů, které nebyly stranou a vládou považovány za vhodné k poslechu. Typicky např. Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a další.