Dlouhovlnný telegrafní vysílač Tesla DTV 80 + cívková souprava

Rok výroby: cca. 1960
Výrobce: Tesla Hloubětín
Vysílací kmitočet: DV
Vysílací výkon: 80 kW
Popis:

Jedná se o dlouhovlnný telegrafní vysílač o výkonu 80 kW a s možností přeladění v rozsahu kmitočtů 40 – 120 kHz. Tyto kmitočty umožňují spojení na značné vzdálenosti v kteroukoliv denní i noční dobu a v kterémkoliv ročním období. Dnes jsou ale velmi zamořeny průmyslovým rušením. Vysílač byl velmi rozměrný a zde vidíte přibližně jeho šestinu – budič. V dalších částech expozice jsou ještě umístěny ladicí cívky a anodový transformátor. Kompletní vysílač byl provozován v Poděbradech a sloužil k telegrafnímu předávání zpráv do zahraničí na zastupitelské úřady apod. Vyřazen z provozu byl v 90. létech minulého století.

Dlouhé vlny mají nevýhodu v tom, že pro jejich vysílání jsou zapotřebí výkonné vysílače a obrovské antény. Komunikace na dlouhých vlnách tedy byla většinou jednosměrná, neboť aby např. zastupitelský úřad mohl na zprávu z Československa reagovat pomocí dlouhých vln, musel by být vybaven stejným vysílačem, jaký zde vidíte. V tomto ohledu jsou praktičtější krátké vlny, které umožňují spojení po celém světě i s malým výkonem v řádu wattů a přijatelně rozměrnou anténou. Spojení však není stabilní a vysílač je nutno neustále přelaďovat podle podmínek šíření signálu v atmosféře, na které má vliv denní a roční doba i sluneční aktivita.

Ladicí cívky pro budicí stupeň vysílače DTV 80: Indukčnost otočné cívky se přičítá a nebo odčítá k indukčnosti cívky pevné, a to podle úhlu vzájemného natočení. Takto je možno přesně naladit budicí stupeň ke koncovému stupni vysílače na požadovaném kmitočtu. Dole vidíte deskové VN kondenzátory, které se postupně připojovaly nožovými kontakty podle požadované ladicí kapacity. Přeladění vysílače na jiný kmitočet byla poměrně zdlouhavá a složitá záležitost.