Vysílač časových značek OMA

 

Rok výroby: cca. 1958
Výrobce: Tesla Hloubětín, ČS spoje - laboratoře Poděbrady
Vysílací kmitočet: 50 kHz
Vysílací výkon: 50 W
Popis: Jedná se o speciální dlouhovlnný vysílač časových značek, který vznikl přestavbou z krátkovlnného vysílače KUV 3/B o výkonu 3,5 kW. Byl umístěn v Poděbradech a jeho signál na kmitočtu 50 kHz sloužil jako záložní vysílač v případě výpadku hlavního vysílání ze střediska v Liblicích A (Český Brod), které mělo výkon 35-50 kW. Pravidelné vysílání časových značek začalo v dubnu roku 1958 a Československo tak bylo prvním státem, který zahájil vysílání časových značek na DV. Značky OMA se používaly pro synchronizaci času např. ve studiích v televizi, rozhlase, telefonních ústřednách, v nemocnicích, astronomických observatořích a různých výrobních podnicích. Přijímače OMA pro domácnost se vyráběly, ale pouze amatérsky. Časové značky OMA především využíval největší výrobce časoměrných systémů v Československu, firma Pragotron, pro řízení ústředen centrálního času. Vysílání časových značek OMA bylo u nás ukončeno v roce 1995 z důvodů složitosti a velikosti přijímačů a také díky nezájmu výrobců o výrobu časoměřičů, které by tyto značky využívaly. Bylo nahrazeno vysílačem DCF umístěným v německém Mainflingenu, cca 25 km od Frankfurtu nad Mohanem, který tyto značky šíří dodnes.

Jako zdroj časového signálu pro vysílání značek byly využity cesiové atomové hodiny umístěné v Ústavu radiotechniky a elektroniky (dnes Ústav fotoniky a elektroniky) Československé akademie věd. Tyto hodiny jsou v tomto ústavu ještě stále v provozu.