Ústředna systému centrálního času HUS124

 

Rok výroby: 1975
Výrobce: Elektročas Praha
Popis: Systém centrálního času se používá v továrnách, školách, nemocnicích, nádražích, kancelářských budovách a podobných objektech. Princip tohoto systému je ten, že hodiny v každé místnosti jsou řízeny z tzv. matičních hodin ve společné ústředně. Je tedy zajištěno, že všechny hodiny ukazují správný čas a v případě, že je nutné je seřídit např. při změně letního času na zimní, lze to provést centrálně z ústředny a není nutné seřizovat každé hodiny zvlášť. Hodiny jsou k ústředně připojeny dvoudrátovým vedením, do kterého ústředna každou minutu pošle napěťový impuls, který na hodinách posune minutovou ručičku vpřed. Polarita impulsů se střídá. Ze začátku se v ústřednách používaly přesné kyvadlové hodiny, po rozvoji digitální elektroniky se přešlo na elektronické hodiny řízené krystalem nebo signálem OMA.

Tato ústředna pochází z nemocnice v Motole. Pro takto velkou instituci bylo nutné rozdělit systém na více linek, aby v případě závady na jedné lince nepřestaly fungovat hodiny v celém areálu. Každá linka tak má svůj reléový opakovač, jištění, kontrolní hodiny a ampérmetr. Také je možné měřit izolační stav jednotlivých linek a včas tak odhalit hrozící poruchy. Řízení zajišťují kyvadlové hodiny. Oba stroje běží synchronně a v případě závady hlavního hodinového stroje ústředna automaticky vyhodnotí poruchu a přepne řízení na záložní stroj.

Systém centrálního času se v téměř nezměněné podobě používá dodnes, jen je řízen digitálními ústřednami s příjmem signálu DCF77 nebo přesného času z GPS družice.