Televizní monitor TMD 306

Rok výroby: 1967 - 1973
Výrobce: Tesla Radiospoj
Popis:

Černobílý elektronkový televizní monitor. Od běžného televizoru se monitor liší absencí vysokofrekvenční části, která by zajišťovala příjem televizního signálu z antény. Do monitorů byl obrazový signál přiveden pomocí kabelu přímo v základním pásmu. Dále byla obrazová část monitoru konstruována daleko složitěji než u běžných televizorů pro domácnosti, aby byl zajištěn dokonalý obraz. Přes svou složitost byly tyto elektronkové monitory dosti spolehlivé.