Televizní kamera Tesla TKP 308

Rok výroby: 1986
Výrobce: VÚRT Praha-Vokovice
Popis:

Tato televizní kamera je nástupcem modelu TKP 306, který můžete vidět na kamerovém stojanu. Na první pohled jsou zřejmé podstatně menší rozměry a hmotnost. Jako obrazové snímače jsou použity plumbikony o průměru 18 mm a kamera některými vlastnostmi překonávala západní výrobky. Už v té době se však čs. televize orientovala na atraktivnější zahraniční výrobce. Bylo vyrobeno jen deset kusů těchto kamer. Kolem roku 1988 byla vyvinuta podobně vypadající kamera s polovodičovými CCD snímači. Po politických změnách roku 1989 však zájem čs. televize o domácí výrobky padl na nulu a výroba této techniky byla v naší zemi ukončena.