Televizní osciloskop

Rok výroby: 80. léta
Výrobce: Tesla Radiospoj
Popis:

Speciální osciloskop byl nezbytnou součástí každého studia za éry analogové televize. Osciloskop obecně je zařízení sloužící k zobrazování průběhu elektrických veličin v čase. V televizi se používal ke kontrole obrazového signálu v jednotlivých částech studia. Analogový obrazový signál má dvě složky - jasovou a synchronizační, u barevné televize navíc ještě barvonosnou složku. Synchronizační složka obsahuje řádkové a snímkové synchronizační impulsy, pomocí kterých televizní přijímač pozná, kdy má začínat řádek nebo půlsnímek. Na osciloskopu je vidíme jako obdélníkové impulsy ve spodní části průběhu. Jasová složka je napěťově umístěna nad synchronizací a svým napětím definuje jas daného bodu na obrazovce. Na osciloskopu ji vidíme jako směs různě se vlnících čar, neboť osciloskop zobrazuje všechny řádky současně. Průběh čar odpovídá jasovému obsahu patřičného řádku obrazu.