Televizní odbavovací pracoviště

Rok výroby: 70. léta
Výrobce: Tesla Radiospoj
Popis:

Ukázka možné podoby televizního odbavovacího pracoviště. Na stole je možno volit různé vstupy signálu, které je možné přepínat buď přímo a nebo s využitím efektů, např. prolnutí. Signály lze kontrolovat pomocí monitoru a osciloskopu. Dále je stůl vybaven interkomem pro komunikaci s dalšími pracovišti, z nichž jsou signály přivedeny, např. televizním studiem, magnetickým záznamem, přenosovým vozem atd.