Překážkové návěstidlo

Rok výroby: cca 1950 - 1990
Výrobce: Elektrosignál Praha
Popis: Překážkové návěstidlo pro letecký provoz. Instaluje se na výškové stavby jako varování pro piloty. Návěstidlo je tvořeno plynovou trubicí napájenou vysokým napětím z rozptylového transformátoru. Trubice je naplněna směsí plynů o nízkém tlaku. Vlivem vysokého napětí jsou z elektrod vytrhávány elektrony, které letí směrem k druhé elektrodě. Cestou se srážejí s atomy plynu a předávají jim část své energie. Atomy se této energie zbavují ve formě záření, jehož vlnová délka, tedy barva je pro každý plyn specifická. Červenou barvu tohoto návěstidla vydává neon.