Prototyp barevné televizní kamery

Výrobce: Výzkumný ústav rozhlasu a televize
Popis:

Experimenty s barevnou televizí začaly téměř současně s vývojem televize černobílé a první barevný přenos byl předveden už v roce 1928. Na uvedení prakticky použitelného barevného televizního řetězce si však diváci museli ještě dlouho počkat. V USA se začalo barevně vysílat v roce 1953. U nás se první experimenty prováděly už na konci 50. let, ale pravidelné vysílání bylo zahájeno až v roce 1973.

Tato kamera pochází z poloviny 60. let. Jedná se o vůbec první u nás vyrobenou barevnou kameru. V barevné kameře je nutno obraz opticky rozložit na tři složky - červenou, zelenou a modrou, a každou zvlášť snímat. Tehdejší profesionální snímací elektronky - superortikony - však byly velmi rozměrné a kamera by s nimi byla neprakticky velká a složitá. Proto jsou v tomto prototypu použity daleko jednodušší a menší vidikony, které však mají méně kvalitní obraz. Tato kamera se proto pro pravidelné vysílání nehodila a v 70. letech byly po zahájení ostrého vysílání používány modernější kamery se snímacími elektronkami typu plumbikon. Všechny tehdejší televizní kamery pro své fungování vyžadovaly tzv. kamerovou jednotku, tedy stojan se složitou elektronikou, který byl se samotnou kamerou propojen tlustým kabelem. Kamerová jednotka k této kameře se bohužel nedochovala.