Tesla 4316U Devín

Rok výroby: 1959
Výrobce: Tesla Orava
Osazení elektronkami: PCC84, 3x PCF82, 3x EF80, PABC80, 2x PL82, ECC82, PL81, PY83, DY86, 430QP44
Vlnové rozsahy: 6 kanálů v I. a III. pásmu čs. TV normy
Popis:

Skříňový televizor odvozený z typu 4102U Mánes, což byl první televizor vyráběný v nové továrně Tesla Orava. Od Mánesu se odlišuje jen větší obrazovkou a velkou skříní se třemi reproduktory (jeden oválný širokopásmový a dva výškové). Byly vyráběny tři verze lišící se osazenými kanály v kanálovém voliči - podle toho, do jaké oblasti měl být daný kus dodán.